Alberto Campo Baeza

Alberto Campo Baeza

https://www.campobaeza.com/

Rođen je 1946. u Valladolidu u Španjolskoj. Diplomirao je arhitekturu u Madridu 1971., a doktorirao 1982. Od 1986. predstojnik je Odsjeka za projektiranje i profesor projektiranja u Madridu. Predavao je na ETH u Zürichu, u Dublinu, u Napulju, na Virginia Tech, EPFL u Lausanni, Sveučilištu Pennsylvanije, Sveučilištu Columbia, Sveučilištu Harvard, Bauhausu u Weimaru, Institutu tehnologije Illinoisa u Chicagu  i na Državnom sveučilištu Kansasa, Paris-Belleville i Aachen, 2011.; IUAV Venice i CUA-Washington, 2012.

Tekst Alberta Campa Baeze Projektiranje je istraživanje pročitajte u Orisu 115

Drag View