Bernardo Bader

Bernardo Bader

https://www.bernardobader.com/

Arhitekt iz Krumbacha, a trenutno radi u Dornbirnu. Studirao je arhitekturu na Tehničkom sveučilištu u Innsbrucku. Nakon što je diplomirao 2001. godine, osnovao je vlastiti arhitektonski ured. Bader je član savjetodavnih komisija za dizajn, kao i Savjetodavni odbor za urbanu kontemplaciju u pokrajini Vorarlberg. Od 2012. godine predaje na Sveučilištu Liechtenstein u Vaduzu. Osim brojnih i nagrada klijenata i za lokalnu gradnju u drvu, dobitnik je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući nagradu Piranesi, Aga Kahn nagradu za arhitekturu i nagradu Mies van der Rohe.

Članak o projektu Kapele Salgenreute, Dijalog mjesta i čovjeka, pročitajte u Oris 109.

Članak o projektu Alpskog sportskog centra, Rustikalna finesa, pročitajte u Oris 126.

Drag View