Matija Bevk – Vasa J. Perović

Matija Bevk – Vasa J. Perović

Ured Bevk Perović

http://www.bevkperovic.com/

Matija Bevk (1972., Ljubljana) diplomirao je 1999. na Arhitektonskome fakultetu u Ljubljani. Vasa J. Perović (1965., Beograd) diplomirao je na Arhitektonskome fakultetu u Beogradu, a magistrirao 1992. – 1994. na institutu Berlage. Od 2010. profesor je na Arhitektonskome fakultetu u Ljubljani. Ured Bevk Perović arhitekti osnovan je 1997. u Ljubljani. Nagrade: Nagrada Mies van der Rohe 2007. (za zgradu Matematičkoga fakulteta u Ljubljani), Nagrada Kunstpreis Berlin 2006.; Nagrada Piranesi 2005., pet nagrada Plečnik za najbolju zgradu godine u Sloveniji; nagrada Arhitektonske komore Zlatna olovka; nagrada Prešern 2005. U posljednje vrijeme rade na nizu projekata u inozemstvu: na poslovnome kompleksu Schrottenturm u Klagenfurtu u Austriji, stambenome projektu u Baselu u Švicarskoj, zgradi na Sveučilištu u Bruxellesu u Belgiji itd. O njihovom je radu objavljena monografija El Croquis pod naslovom Conditionalism i japanska monografija A+U u rujnu 2013.

O projektu Nova galerija i kazamati (Otkrivanje nove supstancije) možete pročitati u Orisu 118

Drag View