Dinko Peračić

Dinko Peračić

Platforma 9.81 / ARP

Magistrirao na IAAC u Barceloni te diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Osnivač je i programski voditelj arhitektonskog kolektiva Platforme 9,81 te partner u arhitektonskom uredu ARP. 0d 2008. radi kao asistent, a od 2016. kao docent na FGAG-u Splitu.

Dobitnik je 2. nagrade Salona arhitekture 2006. sa Romanom Šiljom za za projekt Građevinskog fakulteta u Osijeku, 2009. sa Mirandom Veljačić za projekt revitalizacije Doma mladih u Splitu te 2015. za Tržnicu i ribarnicu u Vodicama , za koju je dobio i nagradu Piranesi za 2015.

Drag View