JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA

JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA

https://www.delapuerta.com/estudio.html

Jose Mana de Lapuerta, viši arhitekt na ETSAM-u od 1983.
Profesor je projekata na ETSAM-u (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la UPM) od 2007., profesor Ad honorem na Sveučilištu u Montevideu od 2006. te je gostujući profesor na Harvardovom sveučilištu, kao i na sveučilištima Nantes, Campinas (Brazil), FAO USP i Escola da Cidade (Sao Paulo), Universidad Catolica de Lima (Peru, 2018.), ETH Zurich, Universidad de los Andes (2013.) i Split (Hrvatska).
Voditelj je magisterija iz znanosti o gradovima na sveučilištu UPM i magisterija iz kolektivnog stanovanja MCH na UPM-ETH-u. Predsjednik je komisije za doktorske disertacije i bio je voditelj 12 doktorskih disertacija. Bio je direktor Kongresa znanosti o gradovima u Šangaju, Kina te Santiagu de Chileu 2014., 2015. i 2016. godine.
Bio je član Kulturnog vijeća Zajednice Madrida 2005. te član žirija za nekoliko arhitektonskih natječaja i nagrada. Godine 2015. imenovan je stručnjakom i voditeljem tima u Europskoj uniji za „Studiju o suradnji EU-a za održivu urbanizaciju u Indiji”.
Autor je nekoliko knjiga, uključujući nekoliko njih o kolektivnom stanovanju u Španjolskoj i znanostima o gradovima. Također je partner osnivač studija DL+A Arquitectos koji je osvojio više od 60 nagrada za izgrađena djela, kao što je projekt 20 kuća u Alcali 141, nova škola BRAINS u Madridu ili sjedište Coca-Cola Espana.

Drag View