Smiljan Radic & Marcela Correa

Smiljan Radić

Lungomare Art

Rođen 1965. u Santiagu de Chile, Čile. Diplomirao je 1989. na Arhitektonskom fakultetu čileanskog katoličkog sveučilišta, a potom studirao na IUAV-u u Veneciji. Godine 1994., nakon pobjede na međunarodnom natjecanju Platía Eleftería (Heraklion, Kreta) udružuje se s arhitektima Nicolásom Skutelisom i Flaviom Zanon na razvoju i realizaciji projekta u Grčkoj. Godine 2000. dobiva natječaj za projekt Barrio Cívico de Concepción (u izgradnji), za što ga 2001. Udruga arhitekata Čilea bira za najboljeg čileanskog arhitekta mlađeg od 35 godina. Njegova su djela objavljivana u časopisima kao što su Casabella, A+U, Quaderns, Detail, 2G, Electa, Lotus, Arq te u dva monografska kataloga izdana u Španjolskoj i Čileu. Tijekom 2007. bio je gostujući profesor na Teksaškom sveučilištu, a 2008. na Harvardu, zajedno sa stalnom suradnicom, kiparicom Marcelom Correom.

O projektu Kuća Prizma (Autobiografski katalizator) možete pročitati u Orisu 123

Drag View