Studio nonstop

Sanja Galić – Grozdanić

1980-1984. Studij na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,B&H

1984-1991. Rad u projektnom birou Dom SPI Sarajevo, B&H

1990-1990. Rad u projektnom studiju Rondina, Bagni di Lucca, Italija

1991-1992. Partner u projektnom birou Arhiform, Sarajevo, B&H

1993-1994. Rad u projektnom studiju Rondina, Bagni di Lucca, Italija

1994-1995. Rad u projektnom birou Ebe + Ebe, Minhen, Njemačka

1995-1998. Saradnja sa projektnim biroom Papo, Minhen, Njemačka

1999-2010. Suosnivač i partner u Studiju nonstop Sarajevo, B&H

Nagrade i priznanja:

1985. Nagrada Jahijel Finci Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za postignut najbolji uspjeh u generaciji
1990. Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Projekat Dragodan Priština)
1997. Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Projekat Meander Otoka, Sarajevo)
2001.Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Projekat Uni Kampus Kasarna Maršal Tito, Sarajevo)
2005. Nagrada za realizaciju Salona Collegium Artisticum (Projekat Urgentni medicinski centar EUFOR kamp Rajlovac, Sarajevo)
2007. Nagrada Grand Prix Salona Collegium Artisticum ( Konkursni rad Centralni sadržaji Babin do, Bjelašnica )
2010. Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Konkursni rad Parpmlin – Multidisciplinarni univerzitet Zagreb)
2011. Nagrada Grand Prix Salona Collegium Artisticum (Projekat Importanne Centar Sarajevo)
2018. Nagrada Grand Prix Salona Collegium Artisticum (Projekat Kakanj Cement, Kakanj)

Igor Grozdanić

1982-1987. Studij na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, B&H

1987-1991. Rad u projektnom birou Dom SPI Sarajevo, B&H

1991-1992. Suosnivač i partner u projektnom birou Arhiform, B&H

1992-1993. Rad u projektnom studiju Rondina, Bagni di Lucca, Italija

1993-1998. Rad u projektnom birou Henn Architekten, Minhen, Njemačka

1999-2010. Suosnivač i partner u Studiju nonstop Sarajevo, B&H

Nagrade i priznanja:

1987. Nagrada Jahijel Finci Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za postignut najbolji uspjeh u generaciji
1990. Nagrada Grand Prix Salona Collegium Artisticum (Projekat hotel Ljubljana)
1990. Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Projekat Dragodan Priština)
1997. Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Projekat Meander Otoka, Sarajevo)
2001.Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Projekat Uni Kampus Kasarna Maršal Tito, Sarajevo)
2005. Nagrada za realizaciju Salona Collegium Artisticum (Projekat Urgentni medicinski centar EUFOR kamp Rajlovac, Sarajevo)
2007. Nagrada Grand Prix Salona Collegium Artisticum (Konkursni rad Centralni sadržaji Babin do, Bjelašnica)
2010. Nagrada za ideju Salona Collegium Artisticum (Konkursni rad Paromlin – Multidisciplinarni univerzitet Zagreb)
2011. Nagrada Grand Prix Salona Collegium Artisticum (Projekat Importanne Centar Sarajevo)
2018. Nagrada Grand Prix Salona Collegium Artisticum (Projekat Kakanj Cement, Kakanj)

Drag View