STUDIO TEN

STUDIO TEN

https://ten.studio/studio/

TEN je udruženje za arhitekturu, dizajn i istraživanje čiji se rad vodi načelom da je vrijednost rezultat truda u projektiranju. Njegov angažman na temama od javnog interesa i otvorenim istraživanjima izgrađenog okoliša oblikovan je zajedničkim statutom.
TEN je domaćin nekoliko programa u tri ključna entiteta čije se putanje međusobno isprepliću. TEN teži osmišljavanju, istraživanju i proizvodnji ideja koje izražavaju i proširuju nastajuće prakse u izgrađenom okruženju. Djeluje na polju protuprijedloga izradom prototipova, urbanističkih prijedloga, algoritamskog dizajna i istraživanja materijala s nizom suradnika, kolega, institucionalnih partnera i privatnih klijenata.
Wittgenstein je jednom rekao „riječi su djela”. U TEN-u se ne slažu s tom tvrdnjom. Osobito u vrijeme kada riječi ne uspijevaju odražavati konsenzus o materijalnom svijetu i prvenstveno služe za jačanje samoispunjujuće retorike. Kao odgovor, TEN se vraća aktivnom istraživanju arhitekture kao dijeljenog procesa, pri čemu se eksperimentalne metode kolaborativnog dizajna upotrebljavaju kako bi se istražio i stvorio tip radnog zajedničkog dobra izgrađenog kroz stalne, otvorene i kreativne pregovore.

TEN je trenutačno usredotočen na razvoj modela za pristupačno stanovanje temeljen na projektiranju radi dostatnosti kao zajedničke vrijednosti, bilo putem poziva za studije, natječaja za prethodno kvalificirane kandidate ili putem samoiniciranih suradnji i projekata.
TEN je laureat Swiss Art Award (Arhitektura 2018.) i nedavno je primio nagradu Zaklade za nove švicarske arhitekte (2020.). Članovi TEN-a poučavali su ili predavali na raznim fakultetima te bili gostujući profesori u institucijama TU Wien, Politecnico di Milano i ETH Zurich (2025.). Radovi njegovih članova objavljeni su i predstavljeni na brojnim digitalnim i tiskanim platformama, časopisima i akademskim časopisima te na renomiranim arhitektonskim festivalima. TEN je nedavno dao svoj doprinos predgovoru ključnoj publikaciji „Collective Processes: Counterpractices in European Architecture” (Birkhaeuser 2022.).

Drag View